Welkom, bezoeker! [ Registreren | Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Sexadvertentie.net wordt onderhouden door een team van webmasters. Op de inhoud en het gebruik van Sexadvertentie.net zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Sexadvertentie.net houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Sexadvertentie.net behoudt zich het recht voor de inhoud alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Sexadvertentie.net daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Sexadvertentie.net, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Sexadvertentie.net, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Sexadvertentie.net zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Sexadvertentie.net, mag niets van Sexadvertentie.net worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sexadvertentie.net.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Sexadvertentie.net is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Sexadvertentie.net spant zich in om de informatie op Sexadvertentie.net zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Sexadvertentie.net sluit iedere aansprakelijkheid voor op Sexadvertentie.net verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Sexadvertentie.net worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Sexadvertentie.net sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Sexadvertentie.net geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Sexadvertentie.net spant zich in om Sexadvertentie.net zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Sexadvertentie.net.

Hyperlinks

Hyperlinks op Sexadvertentie.net kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Sexadvertentie.net. Sexadvertentie.net biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Sexadvertentie.net worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Sexadvertentie.net wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Sexadvertentie.net verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Belgische recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Sexadvertentie.net worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Halle.